Konkurs Plastyczny 2022

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

"Empatia wokół nas"

Regulamin-konkurs-plastyczny-Emptia-wokół-nas II edycja.pdf