EMP@TYCZNA

KLASA

V EDYCJA

W październiku 2024 r. rozpoczniemy piątą edycję Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego EMP@TYCZNA KLASA. Jest on skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie  u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania. Projekt może być realizowany w ramach godzin wychowawczych lub zajęć dodatkowych. Jeśli jesteś nauczycielką/nauczycielem i chciałabyś/chciałbyś dołączyć do naszej Empatycznej Społeczności - ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU! 


EMP@TYCZNA KLASA jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2024/2025 tj. 

 

Uczestnicy w ramach projektu realizować będą comiesięczne zadania, które dostępne są w zakładce Misje na stronie www.empatycznaklasa.edu.pl. W ramach uczestnictwa należy prowadzić dokumentację wykonywanych misji i prowadzonych działań w formie zdjęć, filmów, lub sprawozdania. Relacje należy wysyłać na grupie projektu EMP@TYCZNA KLASA na portalu Facebook. Jeśli chcesz zobaczyć jak nasi uczestnicy radzili sobie z zadaniami w poprzednich edycjach, koniecznie zajrzyj na naszą grupę!

Cele projektu:

Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Cele szczegółowe:

- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

- zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy

- nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi

- uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych

- integracja zespołu klasowego

- budowanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych uczuć

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnego zachowania dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariatu

-wyrabianie zdolności do samomotywacji

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych  -przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów

- uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych

- kształtowanie kompetencji kluczowych

Organizatorem Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa jest Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu.

Autorami projektu są nauczyciele: Agnieszka Krzemieniewska oraz Marek Grzywna.

Marek Grzywna


Zwycięzca etapu globalnego AI Impact Shapers 2021

◼ Zwycięzca Global Principal Award 2022 dla najlepszych dyrektorów na świecie

◼ Zwycięzca Global Edu Leader 2021

◼ Wyróżniony (ex aequo 2 msc) w konkursie Nauczyciel Roku 2022

Trener

◼ Nauczyciel informatyki i biologii

◼ Dyrektor szkoły

Superbelfer RP

Lider programu Mobilny Informatyk w wydawnictwie Operon

Laureat Listy 100 2020 SPRUC

◼ MIE Expert 2021/2022, 2022/2023

Współautor Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa

Trener regionalny i lokalny w projekcie Lekcja:Enter

◼ Coach programu Intel AI4Youth

Laureat plebiscytu „Nauczyciel na Medal” pod patronatem Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego

◼ "Przyjaciel SuperKoderów" Fundacji Orange

Lider programu #SuperKoderzy i Mega Misja

Członek inicjatywy społecznej W.I.E.M zrzeszającej nauczycieli pasjonatów

◼ Finalista Ogólnopolskiego Konkursu "Nauczyciel Jutr@" 2021

Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok 2020 w kategorii: Nowatorskie metody stosowane w zdalnym nauczaniu dzieci i młodzieży


Agnieszka Krzemieniewska

◼ Nauczycielka matematyki informatyki, wcześniej nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

◼ Absolwentka UAM w Poznaniu

Laureatka Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok 2020 w kategorii: Nowatorskie metody stosowane w zdalnym nauczaniu dzieci i młodzieży

Laureatka Listy 100 2021, 2023 SPRUC

Nauczycielka Szkoły w Chmurze Microsoft

MIE Expert 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Współautorka Ogólnopolskiego Projektu Emp@tyczna Klasa.

Autorka innowacyjnych projektów szkolnych związanych z kodowaniem i czytelnictwem

Autorka kanału na Youtube związanego z Origami

Popularyzatorka idei wykorzystania TIK w pracy przedszkola i szkoły

Autorka bloga i stron internetowych związanych z edukacją (www.smallcrafters.blogspot.com, www.niejestemdinozaurem.pl, www.empatycznaklasa.edu.pl)