Styczeń / Luty 2024

Zadania możliwe do realizacji w ramach #MisjaStyczenLuty2024 - Misja "Dobry uczynek"


W tym miesiącu stawiamy na Waszą kreatywność! Zaskoczcie nas!

Dodatkowo proponujemy:

- pogadanki, dyskusje na temat pomocy osobom dotkniętym chorobami i rozmowy o tych, którzy się nimi opiekują - lekarzach, pielęgniarkach, a przede wszystkim wolontariuszach

- rozmowy o zdrowiu i aktywności fizycznej,

- stworzenie tematycznej gazetki

- spotkanie ze szkolną pielęgniarką, ratownikiem medycznym

- udział w akcjach charytatywnych, zbiórki darów dla osób potrzebującej pomocy, zbiórki na rzecz zwierząt 

- przygotowanie kartek dla chorych

- wszystkie inne działania z inicjatywy uczniów lub nauczyciela nawiązujące do tematu misji: "Dobry uczynek"


Zapraszamy do wyszukiwania innych inspiracji na naszej grupie projektowej wpisując hasztagi: #misjaluty #MisjaLuty2022 #MisjaStyczenLuty2024