Styczeń / Luty 2023

Zadania możliwe do realizacji w ramach #MisjaStyczenLuty2023 - Organizacja Światowego Dnia Chorych

- pogadanki, dyskusje na temat pomocy osobom dotkniętym chorobami i rozmowy o tych, którzy się nimi opiekują - lekarzach, pielęgniarkach, a przede wszystkim wolontariuszach

- rozmowy o zdrowiu i aktywności fizycznej,

- stworzenie tematycznej gazetki

- spotkanie ze szkolną pielęgniarką, ratownikiem medycznym

- udział w akcjach charytatywnych, zbiórki darów dla osób potrzebującej pomocy, zbiórki na rzecz zwierząt

- przygotowanie kartek dla chorych

- wszystkie inne działania z inicjatywy uczniów lub nauczyciela nawiązujące do tematu misji: Organizacja Światowego Dnia Chorych


Zapraszamy do wyszukiwania innych inspiracji na naszej grupie projektowej wpisując hasztagi: #misjaluty #MisjaLuty2022